Sieci Kanalizacyjne

Usługi Związane z Sieciami Kanalizacyjnymi

Nasza firma Sinmag specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych. Działamy na terenie województwa dolnośląskiego oraz przyległych obszarów. Oferujemy profesjonalne usługi związane z sieciami kanalizacyjnymi, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

  Projektowanie i Budowa Sieci Kanalizacyjnych

  • Sieć kanalizacyjna ogólnospławna: Przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych.
  • Sieć kanalizacyjna ściekowa: Odprowadza ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe.
  • Sieć kanalizacyjna deszczowa: Kieruje najsilniej zanieczyszczone ścieki deszczowe do kanałów ściekowych i oczyszczalni ścieków.

  Przyłączenie do Sieci Kanalizacyjnej

  • Każdy właściciel działki ma obowiązek przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
  • Podłączenie domu do sieci następuje na koszt i na wniosek właściciela posesji.
  • Wypożyczalnia sprzętu budowlanego

  • Potrzebujesz profesjonalnego sprzętu do remontu? Skorzystaj z naszej oferty! Nasza wypożyczalnia sprzętu budowlanego zapewni Ci narzędzia najwyższej jakości. Efektywnie i bez komplikacji!

  • +48 535 987 730

  • Sprawdź ofertę